Anahtar teslimi fabrika inşaatı

Anahtar teslimi fabrika inşaatı

GÜRTES, Fabrika inşaat müteahhitliği yapmaktadır.

Anahtar teslimi fabrika inşaatları konusunda ister Çelik Konstrüksiyon fabrika inşaatları veya Betonarme Prefabrike fabrika inşaatları konusunda uzman Mimar ve mühendis kadrosu ile Projelendirme den ruhsat süreçlerine ve en son iskan sürecine kadar tüm işleri sizin adınıza takip etmekte ve tamamlamaktadır.

Fabrika teslimi sonrası olabilecek tadilat bakım ve onarımlar için satış sonrası müşteri ilişkilerimizi devam ettirmekte ve sürekli müşteri memnuniyetini hedef alan ticari anlayışımız ile ticaretimize devam etmekteyiz.

Anahtar teslimi fabrika inşaatı Projeleri yapmaktadır. Konu ile ilgili devlet teşvikleri kapsamında aşağıda belirttiğimiz yazıda KOSGEB ” İŞ BİRLİĞİ DESTEK PAKETİ” kapsamında verilen detek paketini ve ilgili linkleri bulabilirsiniz.

Anahtar teslimi fabrika inşaatı

Sanayi ve Endüstriyel tesisler için projelendirme ve uygulama anlamında tüm talepleriniz için +90 216 491 44 82 Pbx Email: info@gurtes.com.tr iletişime geçiniz.

KOSGEB DESTEK PAKETLERİ

KOSGEB tarafından yaklaşık bir ay önce içeriği ve kapsamı tamamen değiştirilerek açıklanan “İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI” ile mümkün hale gelmektedir. Bu kapsamda, girişimciler tarafından yeni açılacak üretim merkezlerinin neredeyse bütün giderleri destek kapsamına dahil edilerek yeni bir fabrika kurma imkanı sağlanmıştır. Bedavaya Fabrika Kurmak

İş Birlikteliğinin Arttırılması ve Pazarda Rekabet Gücünü Arttırmak

Destek programının amacı, işletmeler arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilerek ortak tesis kurmalarının önünün açılmasını sağlamaktır. Daha önce de uygulanan bu programın destek miktarları ve şartları, KOSGEB tarafından  değiştirilerek daha uygulanabilir bir modele dönüştürülmüştür.  Yapılan değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir. Bedavaya Fabrika Kurmak için makaleyi okuyunuz.

DESTEK AÇIKLAMALARI

 • İşbirliği Destek Programından faydalanabilmek için öncelikle firmaların teknoloji seviyelerine ve büyüklüklerine göre bir araya gelmesi gerekmektedir.
 • Bu kapsamda, yüksek teknolojiye sahip en az 2 KOBİ, orta-yüksek teknolojiye sahip en az 3 KOBİ bir araya gelerek işbirliği yapabilme imkanı varken düşük teknoloji alanında en az 5 KOBİ’nin bir araya gelmesi gerekmektedir. Ayrıca, KOBİ kapsamı dışındaki büyük bir işletme ile en az bir KOBİ’nin birleşmesi de program kapsamında mümkün olacaktır.
 • Firmalar bir araya gelerek işletme kurduklarında ise kurdukları işletme 2 Milyon TL hibe ve 3 Milyon TL geri ödemeli destek alacaklardır. %60 oranında destek oranı düşünüldüğünde toplam proje bütçesinin ortalama 8 Milyon TL olması gerekmektedir.
  Ayrıca, destek programının sağladığı en önemli avantajlardan birisi, işletmeler için %30 oranında ön ödemenin KOSGEB tarafından yapılabilmesi imkanının olmasıdır. Bu durumda, proje başlamadan önce işletmeler tarafından 2,4 Milyon TL’nin alınabilecektir.
 • Bir önceki destek programına göre işbirliği için bir araya gelen firmaların yeni bir işletme kurma şartı, yeni destek programında “işletici kuruluş modeli” adıyla aynen devam ederken ilave olarak “proje ortaklık modeli” geliştirilmiştir.

ORTAK PROJELENDİRME

 • Bu kapsamda, belirlenen sayıda firmalar bir araya gelerek ve yeni bir işletme kurmadan ortak proje verilebilecektir. Ancak, her firmanın bu model içerisinde %50 hisse oranını geçmeyecek şekilde yer alması gerekmektedir. Bu durumda her firma için 250-500.000 TL arasında hibe alabilme imkanı bulunmaktadır.
 • Eğer, yapılacak ortak proje öncelikli teknoloji alanında gerçekleştirilecekse toplam hibe miktarı 10 milyona kadar çıkabilmektedir.
 • Programın en önemli özelliği ise destekleme kalemlerinin çeşitliliğidir. Yeni kurulacak işletme için kira, personel, makine, hammadde ve proje kapsamındaki diğer bütün giderler karşılanacaktır. Ancak, taşıt alımı, enerji, su gibi giderler destek kapsamının dışında tutulmuştur.

Özetle

 • Özetlemek gerekirse, yazının başlığında verilen “bedavaya fabrika kurmak” fikri, verilecek hibe miktarı ve desteklenecek gider kalemlerinin çeşitliliği birlikte düşünüldüğünde mümkündür.
 • Ancak, yapılması gereken tek şey, ortak üretimi ve gelişmeyi hedefleri arasına koyan, büyük düşünen ve kâr marjını arttırmak isteyen işletmelerin, İşbirliği Destek Programı kapsamında belirlenen sayılarda bir araya gelinerek birlikte adım atılmasıdır.

Prefabrike Betonarme Fabrika Yapı Elemanları Projeleriniz için bizler ile iletişime geçebilirsiniz. Tel:+90 216 491 44 82 Pbx Email: info@gurtes.com.tr

BETONARME PREFABRİKE YAPI AVANTAJLARI;

Hızlı yapım ve uygulama avantajı,
İklim koşullarından etkilenmeme,
Büyük açıklıkların geçilebilmesi,
Ön germeli elemanlar ile ağır yüklerin taşınabilmesi,
Kontrollü malzeme kullanımı ve kontrollü üretim,
Yerinde dökme yapılara kıyasla hafif kesitlerin kullanılabilmesi,
Şantiyede yapılacak işlerin önemli ölçüde azalması,
Çelik yapılara kıyasla yangın dayanımının daha yüksek olması,
Çelik yapılara kıyasla genellikle daha ekonomik olması.
Betonarme Prefabrik Fabrika Maliyeti 2020

PREFABRİKE BETONARME YAPILARIN DEZAVANTAJLARI

Mimari projenin standart prefabrike elemanlara uygun olacak şekilde tasarlanması gerekliliği.
Hata toleranslarının azlığı.
Tasarım ve projelendirme zorluğu.
Çelik yapılara kıyasla daha ağır elemanların kullanılması.

PREFABRİKE ELEMANLARIN ÜRETİMİ

Prefabrike elemanlar uygun koşullar sağlanarak fabrika ortamında üetimini gerçekleştirmekteyiz..
Sağlıklı bir üretim yapılmasını sağlayacak yeterli niteliklere sahip kalıplar kullanılırız.
Kalıplar projeye göre revize ederiz ve sızdırmazlığı sağlarız.
Beton artıklarından arındırılır, silinir ve madeni kalıp yağları ile yağlarız.
Projesine uygun olarak hazırlanan donatı ve aksesuarların, ön germe donatılarının gerekli kontrolleri yaparız.
Donatı boyu, çap, adet, cins, etriye, çirozlar ve bindirme boyları kontrol ederiz.
Birleşimlere ait filizler, filiz üzerindeki yivler, mesnet donatıları, perde bağlantı filizleri kontrol ederiz.
ön germeli elemanlarda halat çapları ve cinsleri, halat koordinatlarının kontrolü yapılır.
Halat germe kuvvetleri ise manometre vasıtası ile veya germe-uzama ilişkisi ile kontrol edilir.
Bu kontroller sonrasında beton dökme ve yerleştirme işlemine geçilir.
Prefabrike elemanın projesinde belirtilen beton cinsine uygun olarak hazırlanan beton kalıplara dökülerek vibrasyonla (yüksek frekanslı kalıp vibrasyonu veya şişe tipi vibratörler kullanılarak) yerleşimi sağlanır.
Belli beton hacimleri doğrultusunda alınan beton numunelerde slump (çökme) deneyi, 3, 7, 28 günlük mukavemet testleri ve gerekli testler yapılarak sonuçlar kayıt altına alınır.

BUHAR KÜRÜ UYGULAMASI

Beton dökümü ve vibrasyonu biten eleman ön beklemeye alınır.
Daha sonra buhar kürü uygulaması başlar, elemana verilen buhar sıcaklığı tedricen artırılarak verilir (tercihen 10~35 Co / saat), buharın elemana homojen bir şekilde verilmesi gereklidir.
Elemanın yeterli mukavemeti kazanmasının ardından buhar tedricen azaltılır ve eleman soğumaya bırakılır.
Elemanlara aşırı derecede sıcak buhar (>80~85 C o ) verilmemelidir. Aksi taktirde elemanın beton kalitesinde ve yüzey kalitesinde istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Bunlar;
– Yüzeyde tozlanma, bozulma
– Rötre çatlaklarının oluşması
– Hacimsel değişimler
– Uzun süreli beton mukavemet değerlerinde düşmeler

ELEMANLARIN SON KONTROLÜ

Elemanların görsel kontrolü yapılır.
Elemanların boyut kontrolü yapılarak imalat paftalarına uygunluğu kontrol edilir. Eleman süreç kontrol markalaması yapılmalıdır.
Ankraj plakalarının yerleri, betona gömülme durumu kontrol edilir, üzerindeki betonlar temizlenerek ve antipas boya sürülerek korozyona karşı önlem alınır.
Bulonlu, manşonlu, filizli birleşimlere ait aksesuarların fonksiyonlarını yerine getirebileceği kontrol edilir.
Ön gerilmeli elemanlarda halat kaçması olup olmadığı kontrol edilmeli, ters sehimlerinin kontrolü yapılmalır.
Yapılan kontrollerde eleman üzerinde herhangi bir parça kopması, aşırı gözenek, çatlak, ankraj plakalarında dönüklük, filiz yerlerinde, deliklerinde tespit edilen hatalar tolerans sınırları içinde ise gerekli tamir ve çalışmaları yaptırılarak sevk edilir.

Betonarme Prefabrik Fabrika

Prefabrik fabrika Özellikleri;
Ekonomik olmasının yanında her türlü doğa olayına karşı daha dayanıklı ve hızlı yapılan yapılardır. Açık ve kapalı üretim alanımızda her yıl binlerce M2 prefabrik yapı elemanları üretiyoruz.
Prefabrik fabrika, yapılırken önce tasarım aşamasından geçer tasarım aşamasından sonra birleştirilecek parçalar imal edilir, bu sayede bütün hava koşullarında inşaatın hem bitim hemde yapım süresinde asla değişiklik olmaz, yani hava şartları prefabrik fabrikanın yapılmasına asla engel değildir. Olası felaketler hariç. Bu sayede siz müşterilerimize zamandan tasarruf etme şansı doğmaktadır. Prefabrik yapılar beton binalar gibi yapılmaz, legolar gibi parçalar birleştirilir ve uygulaması yapılır. Asıl iş proje ve imalat aşamasındadır. Yapılar çelik dübeller ve çelik vidalar ile zemine sağlamca vidalan makta ve çakılmaktadır, bu sayede yapılar her türlü doğa olayına karşı dayanıklıdır.

Anahtar teslimi fabrika inşaatı yaptırmak için ve yatırım konusunda sıkıntı yaşamamak adına Devletimizin destek paketlerinden faydalanın.

akkort-ayakkabi-karabuk-9-pichi

Share

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir