Betonarme Prefabrike Fabrika Yapı Elemanları

Betonarme Prefabrike Fabrika Yapı Elemanları

Endüstriyel Yapı Elemanları Üretim Tesisimiz.

Firmamız 1996 Yılından günümüze inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Özellikle Sanayi tesisleri konusunda çalışmalarımız ile gündeme gelmekteyiz. Türkiye’nin bir çok yerinde sanayi tesisleri projelendirme ve uygulama anlamında fabrika inşaatlarımız mevcuttur.

Betonarme Prefabrike Fabrika Yapı Elemanları

Profesyonel olduğumuz bir konudur. Yatırımlarımızı günün teknolojik üretim sistemine uygun tamamlamış durumdayız. Hali hazırda Betonarme Prefabrike Kolon, Betonarme Prefabrike Makas (25Mt Açıklığa Kadar), Betonarme Prefabrike Kiriş, Betonarme Prefabrike Dere sistemleri seri üretimlerimiz devam etmektedir. Uzmanlık alanlarımıza göre firmamız üretim ve mühendislik hizmeti vermektedir. Projelerinizde Prefabrike fabrika inşaatı projelendirmesi aşamasında Beton Prefabrik Fabrika M2 fiyatları ‘nın ekonomik olması için yatırımcı dostu Kalite ve Güvenden ödün vermeden çalışmalar mühendislik çalışmalar ve arge yapmaktayız.

Betonarme Prefabrike Yapı Elemanları ve Fabrika Projeleriniz için bizler ile iletişime geçebilirsiniz. Tel:+90 216 491 44 82 Pbx Email: info@gurtes.com.tr

BETONARME PREFABRİKE YAPI AVANTAJLARI;

Hızlı yapım ve uygulama avantajı,
İklim koşullarından etkilenmeme,
Büyük açıklıkların geçilebilmesi,
Ön germeli elemanlar ile ağır yüklerin taşınabilmesi,
Kontrollü malzeme kullanımı ve kontrollü üretim,
Yerinde dökme yapılara kıyasla hafif kesitlerin kullanılabilmesi,
Şantiyede yapılacak işlerin önemli ölçüde azalması,
Çelik yapılara kıyasla yangın dayanımının daha yüksek olması,
Çelik yapılara kıyasla genellikle daha ekonomik olması.

PREFABRİKE BETONARME YAPILARIN DEZAVANTAJLARI

Mimari projenin standart prefabrike elemanlara uygun olacak şekilde tasarlanması gerekliliği.
Hata toleranslarının azlığı.
Tasarım ve projelendirme zorluğu.
Çelik yapılara kıyasla daha ağır elemanların kullanılması.

PREFABRİKE ELEMANLARIN ÜRETİMİ

Prefabrike elemanlar uygun koşullar sağlanarak fabrika ortamında üetimini gerçekleştirmekteyiz..
Sağlıklı bir üretim yapılmasını sağlayacak yeterli niteliklere sahip kalıplar kullanılırız.
Kalıplar projeye göre revize ederiz ve sızdırmazlığı sağlarız.
Beton artıklarından arındırılır, silinir ve madeni kalıp yağları ile yağlarız.
Projesine uygun olarak hazırlanan donatı ve aksesuarların, ön germe donatılarının gerekli kontrolleri yaparız.
Donatı boyu, çap, adet, cins, etriye, çirozlar ve bindirme boyları kontrol ederiz.
Birleşimlere ait filizler, filiz üzerindeki yivler, mesnet donatıları, perde bağlantı filizleri kontrol ederiz.
ön germeli elemanlarda halat çapları ve cinsleri, halat koordinatlarının kontrolü yapılır.
Halat germe kuvvetleri ise manometre vasıtası ile veya germe-uzama ilişkisi ile kontrol edilir.
Bu kontroller sonrasında beton dökme ve yerleştirme işlemine geçilir.
Prefabrike elemanın projesinde belirtilen beton cinsine uygun olarak hazırlanan beton kalıplara dökülerek vibrasyonla (yüksek frekanslı kalıp vibrasyonu veya şişe tipi vibratörler kullanılarak) yerleşimi sağlanır.
Belli beton hacimleri doğrultusunda alınan beton numunelerde slump (çökme) deneyi, 3, 7, 28 günlük mukavemet testleri ve gerekli testler yapılarak sonuçlar kayıt altına alınır.

BUHAR KÜRÜ UYGULAMASI

Beton dökümü ve vibrasyonu biten eleman ön beklemeye alınır.
Daha sonra buhar kürü uygulaması başlar, elemana verilen buhar sıcaklığı tedricen artırılarak verilir (tercihen 10~35 Co / saat), buharın elemana homojen bir şekilde verilmesi gereklidir.
Elemanın yeterli mukavemeti kazanmasının ardından buhar tedricen azaltılır ve eleman soğumaya bırakılır.
Elemanlara aşırı derecede sıcak buhar (>80~85 C o ) verilmemelidir. Aksi taktirde elemanın beton kalitesinde ve yüzey kalitesinde istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir. Bunlar;
– Yüzeyde tozlanma, bozulma
– Rötre çatlaklarının oluşması
– Hacimsel değişimler
– Uzun süreli beton mukavemet değerlerinde düşmeler

ELEMANLARIN SON KONTROLÜ

Elemanların görsel kontrolü yapılır.
Elemanların boyut kontrolü yapılarak imalat paftalarına uygunluğu kontrol edilir. Eleman süreç kontrol markalaması yapılmalıdır.
Ankraj plakalarının yerleri, betona gömülme durumu kontrol edilir, üzerindeki betonlar temizlenerek ve antipas boya sürülerek korozyona karşı önlem alınır.
Bulonlu, manşonlu, filizli birleşimlere ait aksesuarların fonksiyonlarını yerine getirebileceği kontrol edilir.
Ön gerilmeli elemanlarda halat kaçması olup olmadığı kontrol edilmeli, ters sehimlerinin kontrolü yapılmalır.
Yapılan kontrollerde eleman üzerinde herhangi bir parça kopması, aşırı gözenek, çatlak, ankraj plakalarında dönüklük, filiz yerlerinde, deliklerinde tespit edilen hatalar tolerans sınırları içinde ise gerekli tamir ve çalışmaları yaptırılarak sevk edilir.

Betonarme Prefabrik Fabrika

Prefabrik fabrika Özellikleri;
Ekonomik olmasının yanında her türlü doğa olayına karşı daha dayanıklı ve hızlı yapılan yapılardır. Açık ve kapalı üretim alanımızda her yıl binlerce M2 prefabrik yapı elemanları üretiyoruz.
Prefabrik fabrika, yapılırken önce tasarım aşamasından geçer tasarım aşamasından sonra birleştirilecek parçalar imal edilir, bu sayede bütün hava koşullarında inşaatın hem bitim hemde yapım süresinde asla değişiklik olmaz, yani hava şartları prefabrik fabrikanın yapılmasına asla engel değildir. Olası felaketler hariç. Bu sayede siz müşterilerimize zamandan tasarruf etme şansı doğmaktadır. Prefabrik yapılar beton binalar gibi yapılmaz, legolar gibi parçalar birleştirilir ve uygulaması yapılır. Asıl iş proje ve imalat aşamasındadır. Yapılar çelik dübeller ve çelik vidalar ile zemine sağlamca vidalan makta ve çakılmaktadır, bu sayede yapılar her türlü doğa olayına karşı dayanıklıdır.

prefabrike-sanayi-tesisi-6

Share

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir