Soket Temel imalatı

Betonarme Prefarike Yapı Temel Sistemleri

Prefabrike yapı sistemlerinde önem arz eden diğer bir konu;  Temel yapı sistemleridir. ( Soket Temel imalatı ) Zemin taşıma değerleri ile bina yükleri hesaplanarak temel kesit ve biçimleri belirlenir.
Betonarme kolonların temellere bağlantısında uygulanmakta olan geleneksel yöntem, bilindiği gibi, prefabrike kolonların yuvalı (soket) temellere sokularak betonlanması şeklindedir.

Yerinde dökme veya prefabrike olarak imal edilebilen tekil yuvalı temellerde, ( Soket Temel İmalatı) temel taban plağının üstünde kalan yuva kenar yüksekliği, kolon taban kesitine etkiyen eğilme momenti/normal kuvvet oranına bağlı olarak kolon kenar uzunluklarının 1,5~2 katından daha büyük olmak zorundadır.

Ayrıca, gerek yuva cidar kalınlığının gerekse kolon yüzü ile yuva kenarı iç yüzü arasında sonradan doldurulacak olan boşluk kalınlığının minimum değerleri için bile, yuva yüksekliğince kolon enkesit boyutlarının genelde 2 katı mertebesinde bir genişlemeyi gerektirmektedir.

Kolonun yuva içinde kalan yüzünde ve yuva iç yüzlerinde, imalatı biraz zorlaştırsa da, kenetler oluşturulması halinde yuva yüksekliği bir miktar azaltılabilir.

Özellikle radye temellerde, yuva boşluğunun radye plak kalınlığı içinde kalacak şekilde bırakılması halinde ise, bu durumun radye plağın en çok zorlandığı mesnet bölgelerinde enkesit zayıflamasına neden olacağı açıktır.

GÜRTES Çelik Kolon Pabuçları uygulaması, yuvalı temel sistemine alternatif bir çözüm getirmektedir.

Prefabrike kolonun imalatı sırasında, kolon tabanında dört köşeye veya çevreye yerleştirilecek olan, en az 4 adet çelik kolon pabucu kalıp içine konulduktan sonra kolon betonu dökülmektedir.

 

Meta Key : Soket Temel imalatı

  • Kategori:

    Betonarme Prefabrike Temel Sistemleri
Prefabrike Temel Soketi

Share

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir